Rideleir vil bli i ukene 25, 26, 27, 28, 29 og 30 (treningsleir).    

Gå inn på "rideleir" for meir informasjon.