Rideleir vil bli i ukene 26, 27(fullt), 28, 29 og 32 og 33.  

Gå inn på "rideleir" for meir informasjon.