Rideleir vil bli i ukene 26, 27, 28 og 32, mens uke 33 er treningsleir. 

Gå inn på "rideleir" for meir informasjon.