Rideleir vil bli i ukene 26, 27, 28, 32 og 33. 

Gå inn på "rideleir" for meir informasjon.